2010-03-07 00:29 #0 av: [Tassy]

Vad är egentligen vad i denna kryptiska djungel? Är det samma sak, eller vad skiljer dem åt? Här finner du svaren.

Överkänslighet delas in i två grupper, en allergisk och en icke allergisk del. Allergi blir då alltså en del inom överkänslighetsspektrat.

En reaktion på ett specifikt ämne fås till följd av en överkänslighet, som i sin tur kan leda till allergi. En allergi uppstår då immunförsvaret börjar bilda antiallergener mot det ämne som orsakar reaktionen. Det är dessa antiallergener, IgE,  som man kan se via blodprov. Reagerar man trots att antiallergener saknas säger man att man är överkänslig, som vid till exempel laktosintolerans, som beror på att man saknar ett enzym för att bryta ner laktosen. Man har inga antiallergener mot laktos, och är således därmed inte allergisk.