2010-02-25 13:52 #0 av: [Tassy]

Våran sommarplåga i egen liten surrande förpackning. Dessa små varelser är mer än bara små oskyldiga insekter som pollinerar våra blommor, de kan bli ett riktigt otrevligt möte - om man är allergisk mot dem vill säga.

Små surrande bin och getingar som far runt i sommaridyllen är nog en syn vi alla har sett någon gång. De flesta känner även till och har kanske smakat på ett rejält stick någon gång. Det gör ont!

Att vara allergisk mot bin och getingar innebär att dessa stick kan utlösa våldsamma reaktioner, i värsta fall en anafylaktisk chock. Vanligen får man en liten svullnad och eventuellt rodnad runt sticket innan det så småningom går över. Men för en allergiker är det bara förstadiet. Svullnaderna kan bli omfattande och mycket smärtsamma, medan domningar, stickningar, svullnader, nässelutslag och andningssvårigheter kan bli följderna. Därför är ofta allergiker utrustade med adrenalinpenna eller kortisonpreparat.

Bi och getingallergi skiljer sig dock från de flesta andra allergier, då man inte behöver vara känslig för att drabbas. Då sticket går rakt in i kroppen ökar riskerna mångdubblet för att bli allergisk, och vem som helst kan drabbas, när som helst i livet. Därför är det extra viktigt att sprida kunskap om denna allergi, så att man snabbt kan agera ifall något går fel. Läs gärna min artikel om akutvård vid anafylaktisk chock i förebyggande syfte.

Får du några som helt symptom som tyder på allergi ska du omedelbart söka vård. Hellre en gång för mycket än för lite, det kan rädda ditt liv.

Denna typ av allergi går att vaccinera bort precis som björkpollenallergi, och tillvägagångssättet via hyposensibilisering är exakt densamma. Detta går ut på att under lång tid utsätta kroppen för mycket små mängder av allergenet för att sakta tillvänja immunförsvaret under noga kontrollerade former med full säkerhet. Är du osäker på om du är allergisk så kan man kolla via prover.