Etikettallmänt-om-allergier
Läst 10204 ggr
[Tassy]
2010-02-25, 12:56

Akutvård vid anafylaktisk chock

Om en människa drabbas utav en kraftig allergisk reaktion, anafylaxia, så kan det vara bra att veta vad man bör/inte bör göra.

Om personen har adrenalinpenna, se till att den drabbade får injektionen snabbt. Du behöver aldrig tveka, den kan rädda livet, och det kan gälla sekunder. Hjälp personen att lägga sig ner med fötterna högt.

Här finns instruktioner om hur adrenalinpennan fungerar

Ring 112! Tala om att det handlar om kraftig allergisk reaktion och att läget är akut. Tala även om vart ni befinner er och på vilket telefonnummer ambulansen kan nå er, ibland behövs hjälp att hitta för snabbast möjliga vård. Om du kan, möt sjukvårdarna vid till exempel dörren och visa vägen.Lägg inte på telefonen, du kan få många råd under väntetiden!

Om personen har kortison/antihistamin och är vid medvetande, uppmuntra då denne att ta dessa för att förhindra sviter efteråt. Dessa är dock inte snabbverkande som adrenalinpennan.

Om ambulansen dröjer mer än 15 minuter och chocken förvärras kan du ge en till adrenalininjektion för att vinna mer tid innan akutsjukvårdarna hinner ta över.

Vid medvetslöshet lägg personen i stabilt sidoläge, se till att luftvägarna är fria. Kontrollera andning och puls regelbundet. Vid behov, ge hjärt och lungräddning.

När ambulansen är på plats informera om vad som har gjorts, vilka mediciner som tagits. Svara på deras eventuella frågor.

**Symptom på lindrig chock
**

 • Klåda i händer/fötter/hårbotten
 • domningar/stickningar i munnen
 • Svullnad i mun och svalg
 • svullna läppar och ögon
 • Klåda eller nässelutslag
 • Yrsel, ångest, kallsvettningar
 • Magplågor, illamående och kräkningar
 • Andnöd eller astmaanfall
 • Plötslig svaghet, blodtrycksfall, svimning
 • Dimmigt eller förlorat medvetande

Akuta symptom

 • Andningssvårigheter
 • Mun och svalg svullnar
 • Du känner en plötslig svaghet och yrsel
 • Du känner en stadig försämring

Källa: http://www.medeca.se/anafylaktisk-chock/anafylaktisk-chock

Upp till toppen